Swiss

Intertours Travel Agency 
Shërbime udhëtimesh të klasit të parë

Call Center

Kosovë: 029 22 62 32
Suisse:  031 511 4050

Kushtet e përdorimit

Kushtet e përdorimit për agjenta

Sistemi i rezervimeve i ofron secilit agjent mundësinë për të shitur bileta online. Për shfrytëzimin e sistemit paraprakisht bëhet kontrata ku definohet përqindja e fitimit dhe kushtet tjera nëse aplikohen të cilat rregullohen me marëveshje tjetër

Pagesat për rezervime mund të bëhen me minusin e lejuar (nëse egziston marrëveshja) ose perms deponimit të mjeteve në llogarinë e agjentit. Pagesat bëhen me transfere bankare ose me pagesa cash në zyret e Intertours SA

Agjentat kanë kufizime siq janë anulimet dhe ndryshimet në bileta. Secili ndryshim ose anulim mund të ndëshkohet me penallti.

Për ndryshime apo anulime ju duhet të kontaktoni me Intertours SA nëse kjo e drejtë nuk ju lejohet në llogarinë e agjentit.

Siguria

Secili agjent është përgjegjës për ruajtjen e fjalëkalimit dhe të të dhënave tjera sekrete për shfrytëzimin e llogarisë. Nëse i humbni këto të dhëna ose besoni se janë keqpërdorur ju jeni të obliguar që sa më shpejtë ta njoftoni Intertours SA për ndryshimin ose bllokimin e llogarisë.

Për dëmet që shkaktohen si pasojë e mos kujdesit për llogarinë tuaj, nuk garantohen rimbursime nëse janë shkaktuar shpenzime për agjencinë

Mbyllja e llogarisë

Në rast të abuzimit ose të mos-pagimit të obligimeve, Intertours SA rezervon të drejten e bllokimit të llogarisë së agjentit dhe nisjen e procedurave ligjore për inkasimin e borgjit (nëse ju është lejuar minusi dhe ju nuk e keni paguar)

Problemet teknike

Anomalitë që mund të shfaqen në system janë qështje teknike, andaj rezervimet që mund të bëhen gjatë problemeve teknike nuk janë të garantuara. Në këto raste aplikohen korrigjimet dhe njoftohen agjentat për korrigjimet adekuate

Kështu secili agjent obligohet që ta kontaktoj Intertours Sa nëse vërenë ndonjë paregullsi në rezervime, orare apo elemente tjera të cilat mund të kenë probleme

Informata shtesë

Për më shumë informacione dhe/ose ndryshime të kësaj rregullore, ju mund të informoheni duke kontaktuar direkt me Intertours SA në:

Perballë stacionit te Autobuseve 
23000 Prizren 
Kosovë

Telefonat Kosovë 
Mob: 044 618 169 
Fix: 029 22 62 32 

Telefonat Zvicer 
Tel: 031 511 4050 
Mob: 076 216 9432 

Ose përmes faqes kontaktuese

Foto galeria

Intertours si agjension prestigjisoz turistik, posedon floën më moderne të autobusëve që ju ofron udhëtime super lukzose dhe të sigurta nga Zvicra për Kosovë dhe anasjelltas.

Shiko foto galerinë

Bashkohuni me ne Bashkohuni me ne përmes Facebook, dhe shpërndajeni faqen tonë, kështu ju do të ndihmoni miqt dhe të afërmit tuaj për të udhëtuar më lehtë
Shperndaje në Facebook

Intertours ofron shërbime profesionale të udhëtimit dhe transportit të pasagjerëve e regjistruar në Kosovë dhe në Zvicerr. Materialet dhe elmentet tjera të publikuara në faqe mund të jenë të mbrojura.  Çdo vizitues i faqes i nënshtrohet kushteve të përdorimit të faqes.

Kushtet e perdorimit

Design by Tickmedia Creative Studio
Prishtina, Kosovo